שיטת יחודא

שיטת יחודא היא למעשה המכלול של דרכי הלימוד והעבודה כפי שפותחו על ידי הרב דרור שאול במפגשו עם אלפי תלמידים החל משנת תשנ"ח (1998) ועד היום. זוהי שיטה משנת-חיים, מאזנת ומרפא במגוון תחומים. החל מעולמו הרוחני של האדם, יחסי אנוש, זוגיות ומשפחה, שליחותו עלי אדמות, בריאותו הנפשית והגופנית ושמחת חייו.

במהלך השנים הרב דרור שאול, שמשמש הן כמייסד מכללת יחודא והן כשליח הרבי לדרמסאלה שבצפון הודו, לימד, הרצה, הדריך, טיפל, ייעץ  והכשיר מורים ושליחים. גישתו הייחודית בעבודה מול קבוצות ויחידים הניבה תוצאות יוצאות דופן בתחום ההתפתחות האישית, המודעות הרוחנית והמימוש העצמי של התלמידים.

הרעיון וההשראה, וכן עיקרי התכנים של השיטה מבוססים בכללם על תורת הקבלה והחסידות, בפרט חסידות חב"ד ובעיקר כפי שסודרו והתבארו על ידי הרב החסיד המקובל יצחק גינזבורג שליט"א. הרב גינזבורג, יחד עם היותו חסיד חב"ד המקושר בכל נימי נפשו לרבי, חידש וחידד נושאים נרחבים בהבנת נפש האדם ודרכי ההתבוננות על פלאי התורה. בספריו הרבים ושיעוריו הוא מעלה על נס את החשיבות הענוה הנולדת מהתבוננות ברוממות ה'. כאמור ההשראה וכן ההדרכה של הרב דרור לפיתוח שיטת וגישת יחודא הינם ברוח תורת הרב לחבר בין הגוף לנפש ובין ממדי העולם החומר לרוח.

הציר עליו מבוססת השיטה הם דברי אדמו"ר הזקן, המסביר שבתוך היהודי ישנה נפש אלוקית שהיא חלק מהשם יתברך ממש. תכליתה ותפקידה הוא לגשר ולחבר את כל עניני העולם לתכלית הטוב האלוקי. זו המגמה אליה אנו שואפים, שכל פרט בחיי האדם יהיה מחובר לכוונה רוחנית מתאימה ונכונה.

המילה יחודא היא מילה בארמית שמשמעותה הוא, חיבור, זיווג וייחוד. בכללות ישנן שתי דרגות עיקריות בקבלה בנוגע למושג זה: יחודא עילאה – הינה דרגה של אחדות פשוטה ומושלמת ואמיתית בין הנבראים וכן בין הבורא לנברא. לעומתה, יחודא תתאה – היא דרגת אחדות בה עדיין ניכרת המציאות הנפרדת והנבדלת של הנבראים. כאמור דרך הלימוד והתרגול מבטאת את השאיפה הנשגבת להגיע ליחודא עילאה. הלואי שנזכה!

דרכי לימוד, חוויה, הבעה, ייעוץ והשפעה

א. השכלה עיונית - עולם הקבלה ומבנה האישיות

שפת הנפש – הגישה בשיטת יחודא סוברת שעל מנת לעבור תהליך אמיתי ויציב של צמיחה רוחנית, חיבור לשורש, מודעות עצמית ושינוי תודעתי – על האדם להבין היטב מה מתרחש בתוכו. כמו כן, כיוון שבתורה עצמה יש כח של ריפוי ואיזון, חשוב מאוד שכל תלמיד ותלמידה יבינו את שפת הקבלה והחסידות ויוכלו ללמוד מתוך כתבי הקודש בעצמם.

כיון שכך, אנו במכללת יחודא ממליצים לעבור את קורסי המבוא למבנה הנפש. בקורסים וסדנאות אלו, רוכשים את עיקרי שפת הקבלה והחסידות, יוצרים סדר פנימי בתובנות וברגשות, מזהים את עיקרי האישיות ומתחילים להביע את עצמנו בצורה מדויקת יותר.

אפשרויות הלימוד הן רחבות ועמוקות ונמשכות מתוך שמחה משך כל החיים, יחד עם זאת, על מנת לקבל כלים ללמידה חשוב מאוד כאמור להתחיל בצורה מסודרת עם תרמיל מושגים שאתו אפשר להמשיך לצמוח.

מפת הנפש ואבחון האישיות – מעבר ללימוד של  מושגי יסוד והחיבור שלהם לעולמנו, חשוב מאוד לזהות את האישיות הפרטית של כל תלמיד ותלמידה. זהו נושא עיקרי שמלווה את כל היכלות הלימוד בשיטת יחודא. הדיוק של האבחון האישי נעשה דרך המערכת של עשר הספירות, י"ב החושים והמזלות, שם האדם, פרשת השבוע שלו ועוד.

אנו שמים דגש על החיבור האישי לתורה "תן חלקנו בתורתך". הצינור של השפע הרוחני והגשמי לאדם הוא למעשה מימוש שליחותו הפרטית בעולם. על ידי ההכרות בכוחותינו והחיבור לעצמנו אנו מצליחים לבטא את הכשרונות והאוצרות שניתנו לנו מאת בורא עולם ומנהיגו.

ב. מדיטציה יהודית

התבוננות יהודית – מרכיב חשוב ועיקרי בשיטת יחודא היא דרך ההתבוננות, מה שיכול להיקרא גם "מדיטציה יהודית". הרב דרור כתב את הספר "התבוננות במעשה מרכבה" -מדריך מעשי למדיטציה יהודית לאור הקבלה. בספר מבואר סולם העליה בשמונה דרגות הנגזרות מהמבנה של ארץ ושבעה רקיעים.

התבוננות הוא המונח החסידי המקביל למונח הקבלי כוונה. הרעיון העומד מאחורי מושגים אלו הוא שעל האדם לא רק ל"חשוב" על רעיון מסוים אלא ממש להיות באחדות אתו ולחוות אותו באופן שהאדם המתבונן והעניין עליו הוא מתבונן נעשים דבר אחד ממש.

דרכי ההתבוננות כוללים לימוד מעמיק במטרה להגיע להבנה שכלית ברורה של נושא ההתבוננות. לאחר מכן, בטכניקות של הרפיה עמוקה, ניגונים, נשימה נכונה, דמיון מודרך ועוד אנו משתדלים ומקווים להגיע לחוויה עמוקה וישירה של הרעיון העיוני עד שיקבע בנפשנו כעובדה חיה.

ג. תנועה, נשימה, קול ומגע.

כל חי מתנועע –על פי הזוהר הקדוש, אותיות לשון הקודש הינן אבני הבנין של כל הבריאה. צורת האותיות רומזת להמשכת והשראת גוונים רוחניים ונפשיים שונים. לאור תורת הקבלה, ועל ידי שילוב תכנים חסידיים אנו מלמדים תנועות ותנוחות, משולבים בנשימה נכונה וכוונה עמוקה.

התנועה המכוונת עם האותיות מחדירה לתוך הגוף הגשמי מודעות ורגישות לאור האלוקי. החומר מזדכך והבריאה כולה זורמת בהרמוניה מופלאה. כפי שמוסבר בקבלה שורשו הרוחני של הגוף גבוה יותר משורש הנשמה ועל ידי עבודה נכונה עם הגוף הנשמה מתמלאת בכוחות מחודשים.

ד. שיח קבוצתי, כתיבה וציור

הבעה משחררת ומרפא –  המצב הגלותי של הנפש גורם לאילמות ולכהות חושים. גאולת הפרט מתבטאת בכך שהאדם מצליח להביע את עצמו באופן שהזולת מבין אותו, מזדהה עמו ומתאהב בו. התהליך הזה מתרחש הן בעבודה הפרטנית והן בדינמיקה הקבוצתית.

התכנים העמוקים, מתורגמים לתרגילים פרקטיים הכוללים שיחה, כתיבה ציור ויצירה שאותם משתפים עם החברים והחברות. הפידבקים וההאזנה מרחיבים את הנפש ומעשירים אותה. הסודות הכאובים של הנפש הופכים לאתגרים ברי הכלה ושינוי.

שיטת יחודא בנויה על העקרון שהשם יתברך מהווה את הבריאה כולה ואת כל אחד ואחת מאתנו בכל רגע. ברחמי השם אנו יכולים לשנות את מציאותנו ולגלות את מהותנו הפנימית. להפוך את החושך לאור ואת האתגר לסולם עליה והתפתחות. את ההדרכה אנו מקבלים אך ורק מהמקור הטהור והנשגב – תורתנו תורת חיים שעצותיה והדרכותיה מאפשרים לנו לצעוד בבטחה ליעד הנכסף של אושר ושמחה אמיתיים.

רוצה שנחזור אליך עם פרטים על הקורס הקרוב?

דילוג לתוכן